Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiir ...

Epigraf, 
Ön söz,
Özet,
Eski dilde  Dibaçe,
Mimaride , Kitabe demektir.

Epigraf,
Kelime anlamı yazı, kısa not, başlık açıklaması, yönlendirici açıklama, alıntı yazı vb. dir.
Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiirdir.
Başka eserden  yapılmış alıntı, dibnot,  kurmaca eserlerde  eserin içeriğine uyumlu başka eserden  alınmış alıntılar koymak manasına da gemektedir. 

Ön söz, özet ya da aynı alandaki başka metinlere gönderme amacıyla kullanılabilir. Kurgu eserlerde, eserin içeriğine uyumlu kurgulanmış epigraflar kullanılabilir. Bir yapının özelliklerini belirten ve genellikle bir plaka üzerine binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya (kitabe) bir kitabın, bir kitabı meydana getiren bölümlerin başına konan, o kitapta veya bölümdeki yazılanları özetler mahiyette sözler, şiir parçaları, atasözleri, vecizeler.

Mimari eserlerde epigraf ya da kitabe eseri yapanların yaptıranların , yapım tarihinin  ve  yapının özelliklerini belirten binanın ön yüzüne iliştirilen yazıya denir.

Epigram;
Eski Yunan'lılarda mezar taşlarına yazılan kısa ve epik nazım şekli.
Eski Romalılar'da çok kısa hiciv manzumesi.

Türk kültüründe de  sık rastlanılan bir unsurdur.
Ölen kişilerin mesleğini sembolize eden işaretler taşır, mezar taşlarının üzeri kavuk, sarık, fes,  sikke,  ferace, gibi diğer başlık ve serpuş şekilleri yapılır.


Bu taşların  üzerine  ölenin doğum ölüm, tarihleri, aile künyesi,  dua veya kısa bir  tanıtım yazısı konulabildiği gibi ölen kişiye veya başkasına ait bir dörtlük veya beyitte yazılırdı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ