Bilginler, yazarlar ve sanatçılar kurulu...

Akademi,
Bilginler, yazarlar ve sanatçılar kurulu.
Eskiden, Bilginler, yazarlar, sanatçılar kurulu,
Yüksekokul, Güzel Sanatlar Akademisi. 
Çıplak modelden yapılmış insan resmi. 
Platon'un Atina yakınlarında kurduğu, ölümünden sonra onun temel öğretisine bağlı kalmayarak, kuşkuculuğa sonradan da doğmacılığa kayan felsefe okulunun adı. 
Eski Atina'da Platon'un öğrencilerine ders verdiği ağaçlıklı yer. Sonraları bu ad, güzel sanatlar öğretimi yapan okullarla kimi bilim kurumlarına ya da yüksek okullara verilmiştir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ