Yam, Batı Samilerinin okyanus, ırmak, göl ve pınar tanrısı...

Yam,
Batı Samilerinin okyanus, ırmak, göl ve pınar tanrısı.

Adad, 
Samilerin fırtına ve yağmur tanrısı Adad'dır.

Samiler,
Nuh’un, Tufandan sonra Ham, Sam ve Yafes adında üç oğlu vardı. Nuh Tufandan sonra bütün insanlar bu üç oğlundan türeyip, her tarafa dağıldılar. Sam’dan Araplar, Asuriler, Finikeliler, İbraniler, Rumlar ve Süryaniler türeyip, bütün Orta Doğu ve Doğu Akdeniz ülkelerine yayıldılar. Mezopotamya ve Doğu Akdeniz’e hakim olup, devlet kurdular. 

Sam’dan türeyen kavimlere Sami ırkları, dillerine de Sami dilleri denir. Sami dilleri, Akkatça, Aramice, Arapça, Habeşçe ve İbranicedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ