Anadolu’da Lübnan meşesinin yapraklarından çıkarılan kudret helvasına verilen ad...

Gezengevi,

Kudret helvası,
Kudret helvası (manna),
Bazı ağaçlarda olan bir madde.
Kudret helvası,
Çis (Manna).
Gezengevi (Kudrethelvesı);
Quercus (Fagaceae) türlerinin yaprakları üzerinde meydana gelen tatlı lezzetli usare.
Allah’ın İbranilere indirdiği yiyecek. 
 
Anadolu’da Lübnan meşesinin yapraklarından çıkarılan kudret helvasına verilen ad.
Bazı bitkilerin öz sularından elde edilen macun. Bazı sıcak bölgelerde taşlar ve ağaçlar üzerinde çiğ donmasıyla oluşan tatlı madde.
Med, Çeşitli bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla yapılan macun.
Kam, Gezengevi.

Bir çeşit dişbudak olan fraxinus ornus ağacının torba şeklinde ve içi sıvı dolu yerine yapılan kesiklerden çıkan sıvıdır. İçeriğinde mannit şekeri vardır. Yuvarlak, yassı, billuri, kuru parçalardır. Rengi soluk sarımsı ve içi beyazdır. Kokusu bala benzer. Lezzeti şekerlidir. Suda kolay erir. Beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 metre kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu'da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus). Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulması ile elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan macun.

Özellikle Doğu Anadolu bölgesinde (Diyarbakır, Erzurum, Mardin ve Siirt) elde edilir. Tat verici olarak şeker yerine kullanılır. Türlü bitkilerden, öz sularının kurutulmasıyla elde edilen, hekimlikte iç sürdürücü olarak kullanılan macun. Beyaz çiçekli, 5-9 yaprakçıklı, 20 m kadar yükselebilen, Kuzeybatı ve Batı Anadolu’da yaygın olan bir ağaç (Fraxinus ornus).

Yörelere göre Gezengevi, kudret helvasının isimleri;
Aruro (Mardin-Süryanice),
Gezengi (Elazığ),
Gezo, Göngüves (Diyarbakır),
Men (Mardin-Arapça),
Yağcı pelidi (Amasya).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ