Unvan, sıfat, etiket ...

Titr,
Etiket,
Unvan, 
Sıfat,
San,
Arapça, unvan, العنوان
İngilizce, apposition, 
Fransızca, opposition, 
Almanca, Apposition 

Şahıs adlarıyla bir arada kullanılarak nezakete yönelik bir hitap biçimini veya şahsın ailedeki, topluluk ve toplumdaki mevkini ve akrabalık derecesini gösteren isim.

Kağan, Hakan,
Sultan, Padişah,
Tegin, 
Erkin, 
Beg, bey.
Hatun, 
Paşa, 
Ağa, 
Hanım, 
Abla, 
Dede, Nine,
Amca, Hala,
Teyze, 
Yange, yenge.
Bacı, kardeş.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ