Tükürükte bulunan ve nişastanın sindirilmesine yarayan enzim ...

Ptiyalin,
Tükürükte bulunan ve nişastanın sindirilmesine yarayan enzim.
Nişastanın sindirilmesine yarayan ve tükürükte bulunan bir enzim.
Nişasta, farin veya amidon, suda çözünmeyen, kompleks bir karbonhidrat. Bitkiler tarafından fazla glikozu depolamak için kullanılır.

Amilaz, 
Fransızca: amylase, 
İngilizce: amylase.
Yunanca amylon; nişasta demektir.
Nişastayı parçalayarak şekere çeviren bir enzim.
Polisakkaritlerdeki α-1,4-glukozidik bağların hidrolizini katalizleyen, nişastayı parçalayarak glikoz ve maltoza çeviren hidrolaz sınıfından bir enzim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ