"Osmanlı Toplum Düzeni", "Türk Devrimi ve Sonrası", "İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı" gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız ...

Taner Timur, 
(D. 7 Ekim 1935 Sivas - 87 yaşında), 
Türk akademisyen, tarihçi ve yazar.
Siyaset bilimci, profesör, akademisyen, yazar, çevirmen. 
7 Ekim 1935 tarihinde, Sivas' ta doğdu. Eğitimci bir ailedendir. 1954 yılında Haydarpaşa Lisesinden, 1958 yılında AÜ SBF' den mezun oldu. 
Aynı fakültede asistan oldu. 

1964 yılında “Modern Demokrasilerde ve Türkiye’de Kuvvetli İcra” adlı tez ile doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçentliğe, 1979 yılında profesörlüğe yükseldi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra görevinden istifa ederek çalışmalarını Paris’ te sürdürdü. 1992 yılında eski görevine döndü. Timur, 2002 yılında emekli oldu.

"Osmanlı Toplum Düzeni", "Türk Devrimi ve Sonrası","İslam, Laiklik Aydınlanma Savaşı" gibi yapıtlarıyla tanınmış tarihçi ve yazarımız.

32. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’ nın Onur Yazarı.

Eserleri;
Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi,
İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı, Devrimler Çağı
Marksizm, İnsan ve Toplum.
Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası,
AKP' nin Önlenebilir Karşı Devrimi
Türkiye, Ortadoğu ve Mezhep Savaşı
İslam, Laiklik ve Aydınlanma Savaşı,
Habermas'ı Okumak
Marx-Engels ve Osmanlı Toplumu.
Devrimler Çağı,
Osmanlı Çalışmaları: İlkel Feodalizmden Yarı Sömürge Ekonomisine
Osmanlı Türk Romanında Tarih Toplum ve Kimlik
Küreselleşme ve Demokrasi Krizi
Aykırı Çehreler Yakın Osmanlı Tarihinde
1915 ve Sonrası Türkler ve Ermeniler
Sürüden Ayrılanlar&Siyasal İktidar Aydın Tarih ve Özgürlük
Osmanlı Toplumsal Düzeni
Osmanlı Kimliği,
Türk Devrimi ve Sonrası
Türkiye'de Çok Partili Hayata Geçiş
Felsefi İzlenimler
Toplumsal Değişme ve Üniversiteler
Felsefe, Toplum Bilimleri ve Tarihçi.
Türkiye Nasıl Küreselleşti?

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ