Hukuku yozlaştırıcı söz ve eylemler...

Profanizm,
Hukuku yozlaştırıcı söz ve eylemler.
Profanizm, hukuku yozlaştırıcı söz ve eylemler.

Fr profane, kutsal olmayan, dini olmayan
Lat profanum, Tapınağın dışında kutsal alana dahil olmayan dış kısım
Profanizm, maneviyat dışı, his dışı. 

Sözlüklerde, saygısızlık, kutsallığa aykırı söz, telvis gibi karşılıklar verilen profanizme,  hukuku yozlaştırıcı söz ve eylemlere verilen addır. Yerleşik hukuk sisteminin içine, uyumsuz kurallar koyarak sistemi berbat etmek, düzgün ve anlamlı yasa hükümlerini türlü istismarlar ve eklemeler yaparak hedefinden saptırmak, uygulamada çok önem taşıyan kimi kuralları, kamu gücünü yanlış ve yolsuz olarak kullanmak yoluyla etkisiz hale getirmek, özetle yürürlükteki hukuk düzenini pervasızca bozmak, kirletmek ve sonra da bu yaptıklarını savunmak hukuk profanlığıdır.   

Borsa çöker, istikrar bozulur diye ahkam kesenler, bunun nedeninin hukuksal yorum olduğunu ileri sürüyorlarsa, bu, hukuka açıkça saygısızlık ediyorlar demektir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ