Eskiden kökboya bitkisinden bugün ise bireşim yoluyla elde edilen kırmızı boyarmadde...

Alizarin,

Parparin,
Fransızca: alizarine,
İngilizce: alizarin, 
Almanca: Alizarin
Kökboya bitkisi (Rubia tinctorum),

Kök boyasına halk arasında verilen isimler;
Boya çili, Boyalık kökü, Boya pürçü, 
Boya sarmaşığı, Kuş dolaştıran otu, 
Dil karartan, Kırmızı boya, Kırmızı kök, 
Türk kırmızısı.
Kimyasal formülü: 1,2-dihidroksi naftokinan.

Antrasen' den elde edilen ve canlı dokuları boyamakta kullanılan kırmızı renkli, vital bir boya.
Kök boyası.
Eskiden kökboya bitkisinden bugün ise bireşim yoluyla elde edilen kırmızı boyarmadde.
Eskiden alizari (kök boyası) denen bitkinin kökünden çıkarılan, şimdi ise kimya yoluyle elde edilen boya maddesi, kök boyası, kök kırmızısı.
Alizarin rubia tuncturium bitkisinin köklerinden elde edilen kırmızı renk veren bir organik pigmenttir. 

Kökboya bitkisinin köklerinden alizarin ve parparin adlı boyar maddelerin (kök boya) elde edildiği bir çiçekli bitki türüdür. Anavatanı Akdeniz bölgesidir. Türün köklerinden elde edilen Alizarin ve Parparin maddeleri ile hazırlanan boya, Dünya'da Türk kırmızısı adıyla bilinir. İplik boyamacılığında kullanılan ilk bitki olduğu bilinmektedir. İlk olarak Manisa-Alaşehir'de kullanıldığı sanılmaktadır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ