Aynı kökten çıkan ve bir reisin başlığında yaşayan aileler topluluğu ...

Urug,
Aileler birliği, 
Oğuş; aile.
Aynı kökten çıkan ve bir reisin başlığında yaşayan aileler topluluğu.
Türk toplumunun en küçük sosyal birimi ailedir. 
Bod; Boy, kabile, 
Bodun; Boylar birliği, 
El; İl, devlet, bağımsız topluluk, imparatorluk.

Oguş kelimesi kabile, boy, soy, akraba, nesil, aile, oymak, hısım, akraba gibi anlamlarda kullanılmış.
Uygurlar’da da kan bağı ile bağlı olan küçük birliklere Oguş dendiği ileri sürülmüştür.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ