Yunan halk müziğinde kullanılan yaylı bir çalgı ...

Lira,

Lira (Yunan),
Armudi Kemençe, 
Gadulga,
Hegedü, 
Rebab,
Yunan halk müziğine özgü, kemençeye benzer yaylı bir çalgı.
Yunan halk müziğinde kullanılan yaylı bir çalgı.
Kemençe kelimesi bugün Türkiye dışında İran, Ermenistan, Yunanistan, Gürcistan, Azerbaycan gibi pek çok ülkede kullanılmaktadır. 

Günümüz Türkiye' sinde biri klasik türk müziğinin Armudi kemençesi, diğeri ise Doğu Karadeniz halk müziğinin Karadeniz kemençesi olmak üzere iki tür kemençe kullanılmaktadır. Ayrıca kabak kemani de bazen kemençe olarak isimlendirilmektedir. 

Armudi kemençe ve kemaninin benzerlerine rastlanmakla birlikte, Macarlar benzer türde çalgıya Hegedü, Yunanlılar Lira, Bulgarlar Gadulga, Araplar Rebap adını vermektedir. Karadeniz kemençesinin şekil ve çalınış tarzı bakımından benzeri bulunmamaktadır. 18. yy. sonlarına kadar Türk müziğinin tek yaylı sazı olan Kemençe'nin yerini, Batının önce Viola d'amore'si (sinekemanı adıyla), sonra da Violino'su (keman) aldı. Ama Karadeniz kemençesi horonlar sayesinde, armudi kemençe ise 19. yy. ortalarına doğru girdiği fasıl topluluğu içinde günümüze kadar gelebildi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ