Sonuçsuz, başarısız ...

Akim,
Arapça, akim  عقيم 

Sonuçsuz, 
Kısır, 
Başarısız, 

Neticesiz, sonu yok. 
Beyhude.
Verimsiz.
Beyhude, boş yere.

Kısır, verimsiz, neticesiz.
Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz. 
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz.

Yağmur getirmeyen rüzgar.
Kısır erkek veya kadın.
Çocuğu olmayan, kısır. 
Döl vermeyen.
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).

Akim kalmak, sonuçsuz kalmak, gerçekleşememek

Akim kelimesi, dil bilgisi yönünden Türkçe'de sıfat olarak kullanılır. Eski dilde Kısır, verimsiz, döl veremeyen, Sonuçsuz, başarısız anlamındaki bu kelime Türkçede, Hakim anlamında kullanılır.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ