Sonuçsuz, başarısız ...

Akim,
Arapça, akim (عقيم).
Sonuçsuz, 
Kısır, 
Başarısız, 
Neticesiz, sonu yok. 
Beyhude.
Verimsiz.
Beyhude, boş yere.
Kısır, verimsiz, neticesiz.
Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz. 
Verimi olmayan veya az olan, yetersiz.

Yağmur getirmeyen rüzgar.
Kısır erkek veya kadın.
Çocuğu olmayan, kısır. 
Döl vermeyen.
Doğurmayan (kadın), doğurtmayan (erkek).

Akim kelimesi, dil bilgisi yönünden Türkçe' de sıfat olarak kullanılır. Eski dilde Kısır, verimsiz, döl veremeyen, sonuçsuz, başarısız anlamındaki bu kelime Türkçede, Hakim anlamında kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ