Neolitik çağda insan topluluklarının karma besin ekonomisine geçtikleri, ama henüz çanak çömlek yapmayı bilmedikleri evreye verilen ad ...

Akeramik,
Neolitik çağda insan topluluklarının karma besin ekonomisine geçtikleri, ama henüz çanak çömlek yapmayı bilmedikleri evreye verilen ad.
İnsanlık tarihinde, besin üretimi yanında ilk yerleşik toplumların kurulması ile başlayan dönem Neolitik Çağ adıyla anılmaktadır. 

Çağın başlangıcında besin üreticiliğinin bilinmesine karşın pişmiş toprak kapların daha yapılmadığı, bunların yerine sepet, tahta ya da taştan kapların kullanıldığı ilk evre, Akeramik (seramiksiz) Neolitik olarak adlandırılır. Anadolu’ da ancak birkaç yerde saptanan bu evre, belirli bir düzene göre inşa edilen yapıları, taş ya da kemik alet ve silahları, süs eşyaları ile ilk yerleşik köy örneklerini vermektedir. Neolitik Çağ; Çanak çömleksiz neolitik ve Çanak çömlekli Neolitik olmak üzere ikiye ayrılır.

Neolitik Çağ;
Tarım keşfedilmiştir.
Hayvanlar evcilleştirilmiştir.
Çanak çömlek yapımı başlamıştır.
Ekmek yapımı gözlenmiştir.
Duvarlara resim çizilmiştir.
Tekerleğin temelleri atılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ