Katı, eğilip bükülmez ...

Rijit,
İng. Rigid,
Sert,
Katı,
Pek,
Katı, eğilip bükülmez.
Rijit cisim, mühendislik terimi olarak hiçbir etkiye maruz kalmayan, sürtünmesiz ortamda, kuvvet ya da moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan cisimlere denir.
Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı.
Esnekliği az olan, kolayca eğilip bükülmeyen.
Kuvvet veya moment etkisi altında şekil değiştirmeyen, formunu koruyan. 
Güçlü kuvvetli.
Sertlik özelliği gösteren.
Sert, katı (davranış).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ