Kansere karşı kimyasal tedavi ilacı olarak kullanılan bir antibiyotik ...

Bleomisin
Bleomycin,
Streptomyces verticullus’tan elde edilen, dört amino asit ve iki monosakkaritten oluşan glikopeptit yapısında bir antibiyotiktir.  Yapısındaki heterosiklik amino asit dışı gruplar, b-laktam, pirimidin, imidazol ve iki tiyazol halkalarıdır. 

En uçtaki terminal tiyazolde bulunan 4-karbok-samido sübstitüentine göre; 
3-dimetilsülfinyumpropil amin taşıyan bleomisin-A2, 4-(guanidino) butilamin taşıyan ise bleomisin-B2 olarak tanımlanır.  

Bir disakkarit olan şeker kısmı, L-glükoz ve buna iki numaralı konumdan bağlı 3-O-karbamoil-D-mannozdan oluşmuştur.
Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ