“Hayriyye” ve “Hayrabad” adlı mesnevileriyle tanınmış 17. yüzyıl divan şairi...

Nabi,
Hayriyye ve Hayrabad adlı mesnevileriyle tanınmış XVII. yüzyıl divan şairi.
Nabi on yedinci ve on sekizinci yüzyıl Osmanlı divan şairlerinden. Asıl adı Yusuf’ tur. Hacı Gaffarzadeler isimli bir ulema ailesinden olup, iyi bir tahsil gördü. Arabiyi ve Farisiyi bu dilde şiir yazacak kadar iyi öğrendi. Urfa’da arzuhalcilik yaparken, valinin tavsiyesiyle, yirmi beş yaşında İstanbul’a gitti. Vezir, Muhasip Mustafa Paşanın divan katibi oldu. Şair Naili ile görüşmek süretiyle şiir kabiliyetini geliştirebilmek fırsatını buldu. 

Arapçada yok manasına gelen na ve bi eklerini birleştirerek, Nabi kelimesini kendine mahlas yaptı.

1642 yılında Urfa’da doğdu ve 1712 yılında İstanbul ’da öldü. 

Eserleri;
Türkçe Divan,
Farsça Divançe 
Hayriyye 
Hayrabad 
Tuhfetü'l Haremeyn 
Zeyl-i Siyer-i Veysi Münşeat
Farisi Divançe-i Gazeliyat, 
Tercüme-i Hadis-i Erbain, 
Surname, 
Fetihname-i Kameniçe (Kameniçe Tarihi ismiyle 1903 yılında basıldı). 

Siyer-i Veysi ve Münşaat isimli eserleri de vardır.Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ