Gördüklerini "Seyahatname" adlı eserinde toplamış, 17. yüzyılın önde gelen gezgini ...

Evliya Çelebi,

Arapça, ( اوليا چلبي), 
D. 25 Mart 1611, İstanbul - Ö. 1685 
XVII. yüzyılın önemli Osmanlı gezginidir.  
Elli yıl süren Avrupa, Batı Asya ve Mısır topraklarını gezmiş. 70 yaşına kadar süren 42 yıllık gezisi esnasında gördüklerini Seyahatname adlı 10 ciltlik eserinde yayınlamıştır. 
Evliya Çelebi, Kütahyalı olup, İstanbulun fethinden sonra İstanbul'a yerleşmiş. 
Halen Evliya Çelebi'nin Kütahya'daki evi müze olarak kullanılmaktadır.
Macaristan'da Eger (Eğri) kentinde 2014 yılında Evliya Çelebi anıtı yapılmıştır.

Seyahatname, Evliya Çelebi tarafından 17. yüzyılda yazılmış olan çok ünlü bir gezi kitabıdır. 10 ciltten oluşur. Gerçekçi bir gözle izlenen olaylar, yalın ve duru, zaman zaman da fantastik bir anlatım içinde, halkın anlayacağı şekilde yazılmıştır. 42 yıl boyunca yaptığı seyahatleri 10 cilt olan Seyahatname eserinde ele almıştır. 
Bu seyahatler tarihleri ve kitabındaki cilt numarası sırasıyla şunlardır:

1630 - İstanbul ve çevresi
1640 - Anadolu, Kafkaslar, Girit ve Azerbaycan
1640 - Suriye, Filistin, Ermenistan ve Rumeli
1655 - Doğu Anadolu, Irak, ve İran
1656 - Rusya ve Balkanlar
1663/1664 - Macaristan'da askeri seferler
1664 - Avusturya, Kırım, ve ikinci kez Kafkaslar
1667-1670 - Yunanistan ve ikinci kez Kırım ve ikinci kez Rumeli
1671 - Hac için Hicaz, Mekke ve Medine
1672 - Mısır ve Sudan

Unesco tarafından doğumunun 400. yılı münasebetiyle 2011 yılı, Evliya Çelebi yılı ilan edilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ