Eski biçimine çevirme ...

İrca, 
Arapça, irca,  ارجاع 
Eski haline döndürme, çevirme,
Eski biçimine çevirme.
Eski biçimine sokma.
Çevirme,

İrca, irca sözcüğünün diğer anlamları;
Sonraya bırakmak.
Kuyuya kenar yapmak.
İndirme, döndürme.
Geri döndürme, bağlama.

İltica,
Arapça, iltica,  التجا 
Sığınma.
İltica, sığınma demektir.

İrtica, 
İrtica, Gericilik.
İrtica, Arapça,  ارتجاع .
Geriye dönüş. 
Gericilik.

İrticakar, gerici, Arapça, ارتجاعکار  
Rücu kelimesinden türemiştir. 
Fransızca, réaction ya da gericilik.

Türkçe önceki yere dönüş, önceki koşullara dönüşü isteyen, aşırı tutucu ve ilerlemelere karşıt olan, herhangi bir toplumsal ya da siyasi hareket ya da ideoloji ve buna bağlı eylemler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ