Ergenokon'dan çıkışlarında Göktürklere yol gösterdiğine inanılan dişi kurt ...

Asena,
Aşina,
Dişi kurt,
Kurt, kız,
Çince: 阿史那, 
Pinyin,
Ergenokon'dan çıkışlarında Göktürklere yol gösterdiğine inanılan dişi kurt.
Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurtun doğurduğu on erkek çocuğun biri. Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurttur. Eski Türklerin en mühim hükümdarlarının mensup olduğu Aşina, Zena, Asen veya Şunnu adı verilen sülale, efsaneye göre bu dişi kurt’dan türemiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ