Bilinen, adı geçen ...

Mahut,
Mahud,
Eski dilde mahut, 
Arapça: mahud.
Bilinen, adı geçen.
Bilinen, adı geçen, sözü geçen,
Malum,

Mahut, mâhut,
Bilinen, adı geçen,
Garanti edilen.

Mahude: Mahud kelimesinin kadını ifade eden sözcüğü.
Maruf: 
Arapça: maruf,
Herkesçe bilinen, tanınan, belli, 
Sanlı,

Maruf,
Arapça, معروف .
Bilinen. 
Ünlü, tanınmış.

Maruf olmak tanınmak, bilinmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ