Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi ...

Amasya Genelgesi,
Amasya Tamimi,
22 Haziran 1919 yılında yayınlanmıştır.
Ulusal egemenliğe dayanan, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti' nin temellerini oluşturan ilk kuruluş belgesi olması nedeniyle Türk tarihinde önemi olan metin. İlk kez ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Bir ihtilal bildirisi niteliği taşımaktadır. İstanbul Hükümeti' ni hiçe saymakta, hükümetin düşman devletlerin esiri olduğunu söylemekte ve milleti yine milletin kendisinin azmi ve kararlılığının kurtaracağını söylemektedir. Maddenin yorumu Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve yönetim şeklinin halk tarafından yapılması ve seçilmesidir. Mustafa Kemal kendisinin hazırladığı Amasya Tamimi' ni, 9. Ordu Müfettişi sıfatı ile imzalamıştır.

Amasya Genelgesi' nde Sivas' ta bir kongrenin yapılacağı belirtilmiştir. Esaslar, Mustafa Kemal tarafından yaveri Cevat Abbas Bey' e 21-22 Haziran 1919 gecesi Amasya' da yazdırılmıştır. Bildiri, Erzurum'da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir' e ve Cemal Paşalara da sunuldu. Onların onayından sonra 22 Haziran 1919 yılında ülkenin en batısındakinden en doğusundaki  tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla Abdurrahman Rahmi Efendi tarafından ulaştırıldı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ