Üçüncü jeolojik çağın, memelilerin oluştuğu dönemi ...

Eosen,
Fransızca eocene,
Üçüncü Çağın, memelilerin oluştuğu dönemi.
Üçüncü çağın en son dönemi.
Üçüncü jeolojik çağın, memelilerin oluştuğu dönemi.
Üçüncü Çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi

Pliyosen, 
Fransızca pliocene, 
Üçüncü Çağın en son dönemi.
Üçüncü çağın, memelilerin oluştuğu dönemi.

Miyosen, 
Fransızca miocene,
Üçüncü Çağın memeliler ve maymunların gelişmiş olduğu dönemi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ