Kadın feslerinin kulak yanına gelen kısmına asılan, takı ...

Zülüflük, 

Kulak zülüf,
Zülfe,
Kadın feslerinin kulak yanına gelen kısmına asılan, takı.
Kadın feslerinin kulak yanına gelen kısmına asılan, kulak zülüf ya da zülfe denilen kulak önü saçları örten (şekke) takı.
Yüzün iki tarafından sarkan saç lülesi.
Şakaklardan sarkan saç lülesi.


Zülf, 
Zülüf,
Farsça zulf, zilf, (ﺯﻟﻒ) 
Börçek,
Zevabe, 

Zülfüyar, Sevgilinin saçıdır.

Zülüflü Baltacılar;
Enderun teşkilatının önemli bir kısmıdır. Baltacılar, saray hizmetlerinde ve Harem'in odun ihtiyacının temininde kullanılan saray hizmetlileri ve kapıkulu mensuplarıdır.  Zülüflü baltacıların giydikleri, zülüfü andırır ve çevreyi görmeyi engelleyen perçemli başlıktan dolayı zülüflü olarak anılırlar.

Kadın giyiminde terpuş, serpuş, arakiye, hotoz, boğtak, tepelik, fes, tantura, fechel, üsküf, takke, külah gibi başlıklar kullanılmıştır. Bu başlıklarda, sorguç, enselik, istefan, zülüflük, baş iğnesi, diadem, bürüncük, mahrama gibi isimlerle aksesuarlar ayrıntıları tamamlamıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ