Hint mitolojisinde özgürlük ve sonsuzluk tanrıçası...

Aditi,
Hint mitolojisinde özgürlük ve sonsuzluk tanrıçası.
Aditi, Lajja Gauri diye de bilinen Aditi Hindu gök tanrıçasıdır adı Surya'dır. Başı lotus çiçeği, çıplak ve mücevherlerle süslenmiş, bacakları doğum yapacakmış ya da cinsel birleşmeye girecekmiş gibi havada resmedilir. Bu konumu yüzünden kimilerince ona uygunsuz, tahrik edici ve utanmaz kadın denmiştir. Bilinç ve bilinçaltının, zihnin, geçmişin ve geleceğin, tüm evrenin kesin hakimidir, anasıdır. Vedalarda adı geçen bir kaç tanrıçadan biridir.  Karanlığı, hastalığı ve kuruntuları uzaklaştırır. Aditi ve Dyaus'un oğludur. Dört kolu vardır.

Hinduların çok sevdikleri üç büyük tanrı vardır. Bunlar; yaratıcı Brahma,koruyucu Vishnu ve yok edici Shiva'dır. Bu Tanrılar, Hindu Tanrı Üçlemesi Trimurti' yi oluştururlar. Bu üçlemenin dişil formu olan Tridevi'yi ise; Sarasvati,Lakshmi ve Parvati oluşturur.

Brahma; 
Tüm evrenin yaratıcısıdır. Sadece dünyadaki canlıların değil, tanrıların da yaratıcısıdır. 
Sarasvati (Bilim tanrıçası, Brahma'nın karısı).
Pracapati (Yaratıkların efendisi),
Çaturmukha(Dört Yüzlü),
Ashtakarna(Sekiz Kulaklı),
Pitamaha (Büyükbaba),
Lokeşa (Dünyanın efendisi),
Dhatri (Destekleyen),
Vidhatri (Destekleyen),
Sanat (Eski),
Vidhi (Yaratıcı),
Vedhas,
Druhina,
Srashtri.

Vishnu;
Vishnu evrenin koruyucusudur.
Karısı şans tanrıçası Lakshmi'dir.

Shiva;
Yıkıcı ve yok edici tanrıdır.
Rudra, Mahakala (Büyük Zaman), 
İşvara (Yüce efendi), 
Mahadeva (Büyük Tanrı), Mahayogi (Büyük çileci), 
Hara (Zapt eden), 
Girişa (Dağın efendisi), 
Paşupati (Hayvanların efendisi), 
Şankara (Uğurlu), 
Triyambaka (Üç gözlü), 
Ugra (Hiddetli), 

Hint Tanrılarından bazıları;
Bhuteşvara, Hayaletlerin şefi.
Ganeşa, Bilgelik Tanrısı.
Skanda, Savaş Tanrısı
Hanuman, Hindu tanrılarından biri.
Kama, Aşk Tanrısı.
İndra, Hint mitolojisinin en eski ve en büyük tanrısıdır.
Agni, Ateş Tanrısıdır. Dyaus (Gökyüzü) ve Prithivi (Yeryüzü) 'nin oğlu.
Varuna, Mevsimsel doğa olaylarını ve suları kontrol eder.
Vayu (Vayu-Vata), Rüzgar tanrısıdır. 
Yama, Ölüm tanrısıdır.

Hint mitolojisinde Tanrıçalar;
Sarasvati, Öğrenme, bilgelik, müzik ve estetiğin tanrıçası, Brahma'nın karısıdır.
Vedalarda bir nehir tanrıçası olarak gözükür.
Lakshmi, Tanrı Vishnu'nun karısı, maddi ve manevi zenginliğin, refahın ve güzelliğin tanrıçasıdır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ