Eski Mısır ve Eski Yunan’da, sürekli kendisini yutup yine kendisinden doğan simgesel yılan...

Uroboros,
Ouroboros,
Eski Mısır ve Eski Yunan’da, sürekli kendisini yutup yine kendisinden doğan simgesel yılan. 
Ouroboros, kendi kuyruğunu ısıran bir yılan ya da ejderha şeklinde resmedilen semboldür.
Kendini yaratmayı sembolize eden kuyruğunu yutmuş bir yılan şeklidir. Latince'deki uroborus kelimesinden gelir. Sözlük anlamı kuyruğunu öldüren'dir. Yanar, döner gökkuşağı mitleri ile benzerlik gösteren sembol doğanın ebedi döngüsünü ifade etmektedir. Ouroboros sıklıkla öz düşünümlülüğü ya da döngüselliği, özellikle de kendini sürekli yeniden yaratan anlamını simgeler. 


Başlangıçtan beri şeyin içinde var olan ya da kendini yok edilemez kudreti veya tabiatıyla sürdüren ilkel birlik ve bütünlük ideasıdır. Ouroboros mitolojik ve dinsel sembolizmde önemli olmuş, aynı zamanda simya ile ilgili illüstrasyonlarda simyacının yapıtının döngüsel doğasını simgelediği şekilde de kullanılmıştır. Gnostisizm ve hermetisizm ile de ilişkilendirilmiştir. Yılanlar, hem yaşayan hem de dönemsel olarak kayboluşlarıyla ölümle ilişkilendirilen canlılar olup doğanın ebedi döngüsünü ifade etmektedir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ