Asimetrik ...

Bakışımsız,
Asimetrik   
Fr. asymétrique,
Alm. asymmetrisch,
İng. asymmetrical 
Rusça, асимметричный
Çince, 非对称
Bakışımsız.
a'simetrik.

Aralarında simetri bulunmayan veya iki yanı arasında simetri olmayan.
Asimetri, simetrinin olmaması ya da bozulmasıdır. 
Simetri hem fiziksel hem de soyut sistemlerin önemli bir özelliğidir. Kesin terimlerle veya daha estetik terimlerle gösterilebilir. Simetrinin yokluğu veya bozulması, beklenen veya istenen bir sistem için önemli sonuçları vardır.

Asimetrik Savaş;
Asimetrik savaş, güçsüz olan askeri birliklerin daha güçlü olan askeri birliklere karşı yürüttüğü gayrinizami harp unsurlarını da barındıran savaş yöntemidir.
Aralarındaki menfaat çatışmasını kendi lehine çevirmek isteyen taraflardan birisinin savaşma gücünün, matematiksel olarak diğerine nazaran alt edilemez bir seviyede olduğu durumda uygulanır. Bu durumda, zayıf taraf olarak görülen taraf, kendi menfaatlerini korumak için bu dengesizliği kendi lehlerine çevirmeye çalışırlar. Dengesiz savaş gücü, kaçınılmaz olarak asimetrik savaşı da beraberinde getirir.

Aşağıdaki faktörler, taraflar arasında asimetrik etki yaratır.

  • Uygulanan savaş doktrini ve çatışma taktikleri,
  • Teknoloji seviyesi, silah ve teçhizat dengesi,
  • Tarafların kazanma azmi ve savaşanların morali,
  • Etik kurallara ve çatışma hukukuna bağlılık derecesi,
  • Savaşan tarafların örgütlenme şekli,
  • Kazanmak uğruna göze alınan kayıplar,
  • Savaşanların sabrı,
  • Halk desteği,
  • Medya desteği,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ