Meyve toplamakta kullanılan ucu çengelli değnek ...

Kukari ,
Ucu çatallı değnek,
Ucu çengelli değnek.
Meyve toplamakta kullanılan ucu çengelli değnek (yay).
Kambur, eğri, iki büklüm.
Ağaçtan yapılmış bir tür çengel. 
Rize ilinin bazı yerlerinde kullanılır.

Ağaçtan yapılmış bu çengel, meyve toplamak için kullanılır. Sapı çok uzun değildir. Uzanılamayan dalı kukari denilen bu değnekle aşağıya çekerek meyveler toplanır.
Bu kukari denilen ağaçtan yapılan değnek, ağaçtan yapıldığı için eğri büğrüdür. Düzgün değildir. Ancak sapı eğri de olsa işlevini yapar. 

Bu eğriliğe istinaden burunları eğri olanlara da Karadeniz yöresinde kukari deyimi ile ifade edilir. 

Rize ve çevresinde "ucu çatallı değnek" anlamına gelen bir kelimedir.

Ocaktan öteberi çekmekte ya da tavana eşya asmakta kullanılan ucu baston gibi kıvrık değnek. Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ