Rumi takvime göre aylar ...

Rumi takvim, miladi takvimden 13 gün sonradır. Miladi ayın 14'ü olunca Rumi ayın 1'i oluyor.

Rumi takvime göre iki mevsim vardır. 

Kasım günleri; 8 Kasımda başlar ve 5 Mayısta biter.
Hızır günleri; 6 Mayısta başlar ve 7 Kasımda biter.22 Aralık

Rumi Takvime göre aylar;
1-  Zemheri (14 Ocak - 13 Şubat)
2- Gücük (14 Şubat - 13 Mart)
3- Mart (14 Mart - 13 Nisan)
4- Abrul (14 Nisan - 13 Mayıs)
5- Mayıs (14 Mayıs - 13 Haziran)
6- Kiraz (14 Haziran - 13 Temmuz)
7- Orak (14 Temmuz - 13 Ağustos)
8- Ağustos (14 Ağustos - 13 Eylül)
9- İlkgüz (14 Eylül - 13 Ekim)
10-Ortagüz (14 Ekim - 13 Kasım)
11-Songüz (14 Kasım - 13 Aralık)
12-Karakış (14 Aralık - 13 Ocak)

Miladi Takvime Göre Aylar ve Gün Sayısı;
Martius (Yılbaşı) 31Aprilius 29Maisus 31Junies 29Quintilis 31Sextilis 29September 29October 31November 29December 29Januarius 29Februarius 28


Eskiden 365 günlük bir yıl Kasım ve Hızır olarak ayırmışlardır. Kasım ayı, 180 gün ve hızır ayı, 185 gün olarak ikiye ayrılır. Kasım, Kasım ayının sekizinde başlayan eski Kasım ayının, 46'sına erbain, 86'sına da hamsin denir. Kışın en soğuk 90 günü bu ay içinde geçer. Cemre' lerin ilkinin, eski Kasım ayının 105'inde (19-20 Şubat ) "havaya", ikincisinin Kasım ayının 112'sinde (26-27 Şubat) "suya", üçüncüsünün de Kasım ayının 119'unda (5-6 Mart) "toprağa" düştüğü varsayılır.

20 Şubat – 1.Cemre Havaya
27 Şubat – 2.Cemre Suya
06 Mart – 3. Cemre Toprağa

Rumi Takvime Göre Aylar ve Yöresel Karşılıkları
Mart (Yılbaşı) Mart, Azar, Akaray, EzelbaharNisan, AbrilMayıs, MayısHaziran, KirazTemmuz, ÜzümAğustos Ağustos, Harman, Lobut ayı, Boz ay,Eylül, Orak ayı, Oy ayı, İlkgüz, Haç ayı,Teşrin-i Evvel(Ekim) EkinTeşrin-i Sani(Kasım) KoçKanun-u Evvel(Aralık), ZemheriKanun-u Sani (Ocak),  KalandarŞubat, Güçük, Şabat
Hicri Takvime Göre Haftanın Günleri
Yevm-ul Ehad 1. Gün = Pazarİsneyn 2. Gün = PazartesiSalise 3. Gün = SalıErbaen 4. Gün = ÇarşambaHamis 5. Gün = PerşembeCum’a Toplanma günü = CumaSebt 7. Gün = Cumartesi
Hicri Takvime Göre Aylar,
Muharrem (Yılbaşı)Safer  - MasarRebiül evvelRebiülahirCemaziyelevvel - RececCemaziyelahirRecepŞaban -ReşenRamazanŞevvalZilkade -LezezZilhicce - Hac ayı
Halk dilinde ayların adları;


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ