Pamuk ya da keten ipliğinden dokunmuş bir tür kaba kumaş ...

Kirpas,
Ham bez, keten bezi, 
Pamuk.
Kaba pamuklu dokuma,
Keten bezi ve pamuklu beze verilen ad.
Pamuk ya da keten ipliğinden dokunan bir tür kaba kumaş.
Kirpas: Ham beze, keten bezine ve pamuklu beze verilen ad.

Hambez; 
Pamuk ve keten bezi yerine kullanılır.

Kirpas-ı keten; 
Keten bezi, Tırhala' da dokunur, hükümetçe satın alınır.

Kirpas-ı Tuzla; 
Tuzla' da dokunan astarlık pamuk bez.

Kirpas-ı penbe; 
Astarlık olarak kullanılan, pamuktan yapılma bezin adıdır. Tuzla, Edremit, Bergama' da dokunurdu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ