Özgün ...

Orijinal,
Halk arasında orjinal de denir.
İbdai,
Özgün

Yalnız kendine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.
Fabrikası tarafından yapılan, taklit olmayan (araç ve gereç). 


Otantik, (authentic)
Alışılagelenden daha değişik, şaşırtıcı nitelikte olan.
Sahte olmayan, taklit olmayan, fabrikasınca yapılmış olan.
İmitasyon olmayan.

Fr. original 

İng. original, 
Alm. orijinal
Prototip,
İng. Prototype.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ