Haset eden, kıskanan ...

Hasut,
Hasud,
Arapça, حسود
Eski dilde, hasut, Kıskanç demek.
Halk dilinde belirli yörelerde kıskançlık için günü kelimesi kullanılır. 
Günülemek, kıskanmak anlamındadır.
Çok hased eden,
Haset eden,
Kıskanan,
Günüleyen,
Günü, haset,
Cimri, 
Görgüsüz, 

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ