Enine, genişliğine olarak ...

Arzani,
Arzani (enine kesit), Makta-ı tülani (boyuna kesit).
Enine kesit, makta ı tülani (boyuna kesit) gibi biçimlerde kullanılır.
Osmanlı Dönemi, Enine, genişliğine olarak. 
Genişliğine olarak. 
Arapça genişliğine.

Tulani, Eskiden, Uzunlamasına.
Arapça, ‬uzunluğuna, 
Tulani, طولانی 

İnşaat işlerinde kullanılan metretul buradan yerleşmiştir.
Osmanlıca Arzani, Arzanî, Enine, genişliğine olarak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ