Orta kulakta, kulak zarı arkasında gelişebilecek anormal, kanserli olmayan bir cilt büyümesine verilen ad ...

Kolesteatom,

İngilizce Cholesteatoma.
Kolesteatom, orta kulakta, kulak zarı arkasında gelişebilecek anormal, kanserli olmayan bir cilt büyümesidir. Kulak kanalını ve kulak zarının dış kısmını kaplayan deri tabakasının orta kulakta bulunmasına kolesteatom adı verilir. 

Bir doğum kusuru olabilir, ancak sıklıkla tekrarlanan orta kulak enfeksiyonlarından kaynaklanır. Müzmin orta kulak iltihaplarına bağlı gelişir. Müzmin orta kulak iltihaplarında oluşan kulak zarındaki delikten orta kulağa ilerleyen deri hücreleri bir kese oluşturur. Orta kulaktaki kolesteatom kesesi zamanla genişleyerek çevresindeki kemiklere ve kemiklerin koruduğu yapılara zarar vermeye başlar.

Bir kolesteatom ile ilişkili semptomlar hafif başlar. Kist büyüdükçe daha şiddetli hale gelirler. Başlangıçta, etkilenen kulaktan kötü kokulu bir sıvı gelir. Kist büyüdükçe, kulağın içinde veya arkasında ağrı hissedilir. Büyüyen kistin basıncı, etkilenen kulakta işitme kaybına bile neden olabilir.

Kolesteatomalar doğal olarak kaybolmazlar. Genellikle büyümeye devam ederler. Genel olarak kolesteatomu tedavi etmenin tek yolu cerrahi olarak kist çıkarılmasıdır.Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ