Kaygı, endişe ...

Anksiyete,
Endişe,
Farsça, endişe, اندیشه.
Fr. Conception,
İng. anxiety,
Düşünce,
Kaygı,
Tasa, kaygı, sıkıntı hali.
Kuşku.
Korku.
Gerilim.
Nedeni belli olmayan tedirginlik hali.
Üzüntü, endişe duyulan düşünce, tasa.
Modern İnsanın Can Sıkıntısı.

Güçlü bir istek ya da dürtünün amacına ulaşamayacak gibi gözüktüğü durumlarda beliren tedirgin edici bir duygu.

Bireylerin, toplumsal kümelerin herhangi bir güçlü istek ya da güdülerinin gerçekleşememesi olasılığı karşısında duydukları tedirginlik.
Psikiyatride bir grup hastalığın genel adıdır. Kaygı bozuklukları en sık görülen ruhsal rahatsızlıktır. Terleme, titreme, çarpıntı gibi bedensel belirtileri görülebilir. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ