1683-1698 yılları arasındaki Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları'nın sonucunda imzalanan antlaşma ...

Karlofça,

Karlofça Antlaşması,
(Treaty of Karlowitz)
1683-1698 yılları arasındaki Osmanlı ve Kutsal İttifak Savaşları'nın sonucunda imzalanan antlaşma.
Papa XI. Innocentius 1684 yılında Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Kutsal İttifak adı altında Avusturya, Lehistan ve Venedik'ten oluşan bir ittifak ordusu oluşturdu. 

1686 yılında bu ittifaka Rusya da katıldı. Erdel'de yapılan bir sıra muharebeler sonunda Venedikliler, Mora ve Dalmaçya'ya, Lehistan ise Boğdan'a saldırmışlardı. Uzun süren savaşlar sonunda Osmanlı İmparatorluğu yorgun düştü. Aynı dönemde Rusya'nın başına I. Petro geçmişti. Modern ordusu ile, boğazlardan Akdeniz'e inmek ve Karadeniz'e egemen olmak istiyordu. I.Petro, 1696 yılında Azak Kalesini ele geçirmişti. Osmanlı ordusu, 1697 yılında Zenta Muharebesi'nde yenilmişti. İngiliz ve Hollanda hükümetleri aracılığıyla, Sultan II. Mustafa, barışa razı oldu ve  müzakerelere başladılar ve Karlofça anlaşmasını imzaladılar. Böylece Karlofça Antlaşması ile Osmanlı İmparatorluğu' nun batıda büyük çapta toprak kaybettiği ilk antlaşmadır. 26 Ocak 1699 günü imzalanan Karlofça Antlaşması ile Banat ve Temeşvar hariç, bütün Macaristan ve Erdel Prensliği Avusturya'ya, Ukrayna ve Podolya Lehistan'a, Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere verildi.

Ruslar ayrıca ele geçirdikleri Azak Kalesi'nin dışında, ele geçirmeyi düşündükleri Kerç Kalesi'ni de istediklerinden, Karlofça'da Ruslar ile bir barış antlaşması imzalanamadı. Ancak Ruslarla da iki yıllık bir ateşkes üzerinde mutabakata varıldı. Barış antlaşması, ertesi yıl imzalandı. Ayrıca barışın süresi 25 yıl olarak belirlenirken, antlaşmanın garantör devleti de Avusturya olmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ