Kararlı, sebatlı ...

Azimkar,
Direşken,
Sebatkar,
Kararlı, 
Sebatlı. 
Dengeli,
Azimli,
Alm. resolut.

Bir işi yılmadan sonuna kadar götüren, direşken, sebatkar.
Yeri, büyüklüğü ya da özelikleri değişmeyen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ