Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı ...

Diyakoz,
Diyakon,
İng. deacons.
Hristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı.
Hıristiyanlıkta papazın yardımcısı olan din adamı .
Kilise işlerinde papaza yardım eden kimse.
Papaz, Hıristiyan kiliselerinde piskopos ile diyakoz arasında yer alan din adamıdır. 


Katolik, Anglikan ve Ortodoks kiliselerinde ruhban derecesinin ilk basamağıdır. Daha sonra  peder, papazlık derecesine çıkar. Kilisede ibadet esnasında sırasında piskoposlara ve papazlara yardım ederler. Bir üst aşaması ise piskoposluktur. Kilisenin bütün maddi varlığının kahyalığını yapmak. Yoksullara, hastalara ve düşkünlere kimsesizlere kilise adına yardım etmek. 

Yunanca hizmetli, hizmetçi, yardımcı, haberci manalarına gelen diakonos kelimesinden türetilmiştir. Günümüzde diyakoz kısaca papaz yardımcılarına verilen isimdir. Pederlik derecesini almış kişiler piskopos ve papaz olabilirler. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ