Çad' da yaşayan bir halk...

Bualar,
Müslüman bir halk,
Çad halkı çok değişik etnik unsurlardan meydana gelir. 
Belli başlıları şunlardır:
Budumalar,
Çad Arapları, 
Dajular,
Fongorolar, Fulaniler,


Haddad, Hausalar, 
Mabalar, Masalatlar,
Kanembular,  
Lisiler,
Saralar, Sudaniler (Sudan zencileri),
Tebular, Tama dili konuşanlar, 

Araplar, Bualar, Fulaniler, Haddadlar, Hausalar, Sudaniler, Tebular, Tamalar müslüman olan halklardır. 


Çad Cumhuriyeti,
Afrikanın kuzey ortasında denizlerden uzak bir devlet. Doğusunda Sudan, kuzeyde Libya, batısında Nijer, Nijerya, Kamerun, güneyinde Orta Afrika Cumhuriyeti yer alır.
Başkent; 
N'Djamena (Eski adı: Fort Lamy),


Önemli Şehirleri;
Sarh, Mundu, Fada, Mongo, Ati, Mussoro, Abeşe.
Yüzölçümü: 1.284.000 km2.
Nüfusu: 6.120.000 (1993 tahmini).

Şari Nehri kabaca, kuzeydeki Müslüman olan berber siyahları güneydeki sahra siyahlarından ayırır. Kuzeydeki Müslüman olan grup, hayvancılık yapan Araplar, Sudan sınırına yakın ve çiftçi olan Wadaian ve çöldeki Touboulardan müteşekkildir. Buna karşılık güneyde bulunan en büyük grup olan Saralar çiftçilik yaparlar.

Dillerinde Arapça'nın önemli etkisi vardır. Ülkenin güneyinde yaşayan Saralar animisttirler. Saralar, Fransız sömürgesi döneminde onlarla kolayca anlaşmış ve kendileriyle işbirliği yapmışlardır. Arapça'nın resmi dil olmasını isteyen Müslümanlara karşı Fransızca'nın resmi dil olarak kalması için mücadele vermektedirler.

Çad aynı zamanda dünyanın en bol ve en çok çeşitli kelebeleklerine sahib ülke olarak tanınmaktadır. Dünyanın hemen her yerinden gelen kelebek kolleksiyoncuları her zaman için o güne kadar bulup göremedikleri çeşitlerle ülkelerine dönmektedirler.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ