Baskın, dominant ...

Başat,    
Baskın.


Dominant,
İng. dominant, epistat
Frn. dominant(eril)
Frn. dominante(dişil)
Alm. dominant,
Çince, 优势
Osm. hâkim .
Sertlik, zorluk bakımından üstün olan.
Benzerleri içinde güç ve önem yönünden başta gelen, etki, sayı ya da önemce üstün olan, benzerlerine baskın çıkan, egemen bulunan.


Genetik olarak;
Baskın gen (Dominant); Bir karakterin oluşumunda etkisini her zaman gösteren gene denir. Baskın gen büyük harfle gösterilir. Baskın gen her durumda etkisini gösterebilen genlere denir. Homozigot(melez olmayan gen) kromozomlardır.


Çekinik Gen (Resesif); Etkisini fenotipte gösteremeyen ve çekinik olan gen. Bir karakterin oluşumda ancak homozigot ise etkisini gösterebilen gene çekinik gen denir. Küçük harfle gösterilir.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ