Artvin'in Maçahel yöresinde bir buzul gölü ...

Naçadirev,

Artvin'in Maçahel yöresinde bir buzul gölü.
Haritada Macahel ismini boşuna aramayın. Orada adı Camili olarak geçer, Macahel orijinal Gürcü adıdır. Kökenleri Gürcü olan Macahel halkı dillerini hala kendi aralarında konuşuyorlar. İstiklal savaşı sonrası Gürcistan’ la olan sınır, isteğe bağlı çizildiğinde toplam 18 köyden oluşan bu bölgeden 6 köy Türkiye’ de kalmayı tercih ederek bu günkü Macahel’i oluşturmuş.

Tamamen kendine özgü bir bölgeye ve kültüre sahip olan Macahel halkı bugüne dek oldukça zorlu doğa koşullarında yaşamış ve bu muhteşem cennetin doğal koruyucuları olmuşlar. Bu bölgenin en tanınmış dağları Karçal dağları, ancak çoğunlukla Rize bölgesindeki Kaçkar’larla karıştırılıyor. Karçal’lar 3650 metrelik zirvesiyle bu bölgenin en yüksek dağları.  Macahel, kuzeyde Acara dağları, doğusunda Karçal silsilesi, güneyinde Küçük Yayla dağları ve batısında Heba dağı ile dört bir yandan çevrelenmiş. Dört bir yanı dağlarla çevrili bir alandır. Macahel’e Borçka yönünden giden tek yol, Batamya (Küçük Yayla) 1850 metre yükseğe çıktıktan sonra tekrar 400 metreye inen bir geçitten oluşuyor.

Macahel’e diğer bir geçit ise Gürcistan’a olan çıkıştır ve bugün Macahel’in içinde bulunan Gürcistan sınır kapısı buradadır. Borçka’ya giden geçit karla kaplandığında, hastalar kızaklarla Gürcistan’a taşınıyor. Bu nedenle Macahel’in en büyük ihtiyacı kış koşullarında yöre halkını uygarlığa ulaştırabilecek bir tünel.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ