Zıt, uymaz, aksi, aykırı.

Münafi,
Arapça Münafi, منافی
Mugayir,


Arapça, mugayir, مغایر
İng. Contrary, adverse, opposite
Frn. inconditionnel
Alm. Entgegen, gesetzt, unvereinbar
Aykırı, 
Zıt, Zıd.
Aksi,
Mugayir ve muhalif olan.
Aykırı. Uymaz.
 
Başka türlü.
Arabozanlara münafık denir.

Münafık, 
Arapça, münafık, المنافقين
Arabozan,
İki yüzlü
Fitnekar,
Araya nifak sokan.
Ahdini bozan.
Yalan söyleyen, hıyanet eden.

Görünüşte müslüman olup hakikatte kafir ve düşman olan.
Dini kurallara inanmadığı halde inanmış gibi görünen kişi olarak geçmektedir. 
İlmihallerde, Allah’ın birliğini, Hz. Muhammed’in peygamberliğini ve onun, Allah’tan getirdiklerini kabul ettiklerini söyleyerek, müslümanlar gibi yaşadıkları halde, kalpten inanmayan kimselere münafık denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ