Sahiplik, Mülkiyet ...

İyelik,
Sahiplik,
Arapça, ملكية
Ar. mulkiyyet,
Mülkiyet.
Mülkiyyet.
İng. ownership.

Bir taşınmazın iyesi olmayı, onu kullanmayı, tutuya koymayı ve satabilmeyi sağlayan bireysel hak. 

Kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesinde istediği gibi kullanabilme hakkı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ