Denizli'de antik Laodikeia kentinin yer aldığı vadi ...

Çürüksu,
Lykos,
Çürüksu Vadisi,
Laodikeia, Denizli’ye bağlı Eskihisar, Goncalı, Bozburun köyleri sınırları içerisinde yer alan Lykos (Çürüksu) Vadisi’nin en önemli antik kentidir. Laodikeia Antik Kenti, Denizli İli’nin 6 km. kuzeyindedir. M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından karısı Laodike adına kurulmuştur. 
Laodikeia’da yapılan kazı çalışmalarında, arkeolojik kalıntılara sahip olduğu ortaya çıkartılmış. Laodikeia’da  stadyum, tiyatrolar, hamamlar, agoralar, tapınaklar, evler ve Latrina kilise ile anıtsal caddeler sayılabilir. Kentin dört tarafını nekropol alanları çevirir. 
Laodikeia, Hıristiyanlık dünyası için çok önemli olup kent M.S. 4. yüz yıldan itibaren Kutsal Hac Merkezi olmuş. İncil’de adı geçen ve Laodikeia Kilisesi adına vahiy gönderilen bir kentte Laodikeia Kilisesi’nin ortaya çıkarılması, bu kutsallığı bir kat daha artırmaktadır. 

Unesco tarafından, Dünya Miras Komitesi’ne Laodikeia Antik Kenti de 21 Haziran 2013 tarihinde aday olduğunu duyurmuştur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ