Hisse senetlerinde temettu kuponlarının dışında kalan ana bölüm ...


Talon,
Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.
Hisse senetlerinde temettu kuponlarının dışında kalan ana bölüm.
Şirket varlıklarının belirli bir süre içinde zorunlu satışı ile sağlanabilecek değerden tüm borçlar ödendikten sonra kalan miktarın, hisse senedi  sayısına bölünmesi sonucu bulunan değerdir.
Hukuk'ta yenileme vesikası anlamındadır.
Sahibine yeni faiz kuponları ve temettü kuponları verilmesini sağlayan kıymetli evrak.
Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isim.

Borsa Terimleri;
Talon (Talon), 
Hisse senedinin kuponlarından oluşan kısmına verilen isimdir.

Repo, 
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe satılıp, bitiş valöründe geri alınmasıdır.

Temettü ya da kar payı, (Dividend),
Şirket ortaklarının bir dönem içinde işletmenin elde ettiği kardan nakit veya hisse senedi olarak pay alma hakkı anlamına gelmektedir. Şirketlerin ödeyeceği temettü, o şirketin yıllık net dönem karından vergiler ve diğer giderler çıkarılarak belirlenmektedir. Temettü genelde yalnızca nakit ya da yalnızca hisse senedi olarak dağıtılsa da bir bölümü nakit, bir bölümü de hisse senedi olarak da dağıtılabilir.

TÜFE (Consumer Price Index), 
Tüketici fiyat endeksi,tranş,
Temlik (Alienation, Assignment), 
Alacağın Devredilmesi.
Ters Repo (Reverse Repo), 
Bir menkul kıymetin işlemin başlangıç valöründe alınıp, bitiş valöründe geri satılmasıdır (Menkul kıymetin geri satım vaadiyle alımı).

Hedging (Hedging), 
Nakit piyasada bulunulan bir pozisyondan oluşan risklerden diğer piyasalarda (futures, options vs.) pozisyon alarak korunmadır.

Teminat (Collateral),
Borsa üyelerinin, borsa işlemleri dolayısı ile müşterilerine ve borsaya verebilecekleri zararlara karşılık olmak üzere, Borsa tüzel kişiliği adına yatırdıkları meblağa denir.

Temellük (Acquisition), 
Alacağın devralınması.

Temerrüt (Default), 
Borsa’da yapılan işlemler sonucunda, taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet teslimatlarının belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi sonucu oluşan durumdur.

Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ