Derinliğin bittiği yer …

Dip,
Derinliğin bittiği yer.
Taban,
Fr. Base,
İng. deep

Filet, Derinliği aynı olan sığ su alanı.
Sığ, Derinliği az.

Derinlik, 
İng. depth,
Frn. profondeur

Arapça, Umk, عمق
Bir şeyin dip tarafının yüzeye, ağza olan uzaklığı.
En duyarlı nokta.
Amaka, 
Amakat, 
Maakat, 
Kaaret, 
Jerfi, Jersa, 
Gıyabe.


Popüler Yayınlar

Takipçiler

Yeni içerikler için takip edin!

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ