Büyük Balta ...

Kerki,
İng. large ax
Arapça, كركي,
Teber, balta (تبر ) 
Tişe, Keser, 

Balta ( تيشه )
Büyük Balta.
Halk dilinde keser.
Ucu yassı balta, keser.

Halı yada kilim örgülerini sıkıştırmaya yarayan metalden yapılmış, taraklı alete de kerki derler.


Kirzim,
Yüksek burunlu kimse anlamında arapça kerazim kelimesinden kirzim türetilmiştir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ