Mevlevi dervişlerin kullandığı bir tür yün ya da keçe kemer ...

Elifi Nemed,
Mevlevi dervişlerin kullandığı bir tür yün ya da keçe kemer.
Tennure üzerine bele sarılan, ucu sivri, dört beş parmak genişliğindeki kucağa elifi nemed, ince uzun meşinden yapılmış bir sofraya da elifi sumat denir.
Nemed Farsça, yün kemer manasınadır. 
Mevlevilerin, tennure denilen etek üzerine sardıkları kemere denir. Bu kemer, kuşak semazen vücuduyla elif harfini sembolize ettiği için vahdet anlayışını temsil eder. 

Kamberiye.
Bektaşi dervişlerinin kullandığı bir tür kemer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ