Yumuşak ...

Nerm,
Nermi, 
Nermin.
Farsça, (نرم)
Yumuşaklık,
Yumuşak,
(İng. soft ).
Dokunulduğunda hoş bir duygu uyandıran.
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı.
Kolaylıkla bükülen, buruşmayan, sert karşıtı.
Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal.
Okşayıcı, tatlı, hoş 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ