Yılan zehiriyle zehirlenme ...

Ofidizm,
Yılan zehiriyle zehirlenme.
Yılan zehiri, yılanın gözlerinin arkasındaki özel toksik bezlerin aktivitesinin bir ürünü olan salyadır. Bu yılan zehiri, yılanın dişleri ile kurbanın vücuduna girer. Yılan zehri, belli yılan türlerinin tükürük bezlerinde ürettiği salyadır. 

Yılan başının her iki yanında, gözlerin arkasında bulunan salgı bezi, Zootoksin salgılar. Yılan zehri birçok farklı enzim ve protein içerir. Yılan zehri avı öldürmeye, sindirmesine, kendisini korumasına yardım eder. Yılanlar en kompleks zehire sahip hayvanlardır. Yılanın dişlerini kauçuk veya parafilm zara geçirerek, zehrin bir kaba gönüllü olarak boşaltılması sağlanarak tıp biliminde kullanılır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ