İspanya'da genellikle sokak çalgısı olarak kullanılan, telli bir çalgı...

Bandurya,
Bandola,
Mandurria,
Bandurria.
Telli bir çalgı,
İspanyol sokak çalgısı.
İspanya'da genellikle sokak çalgısı olarak kullanılan, telli bir çalgı.
İspanya'da sokak çalgısı, telli bir çalgı.
Bandurya, lavta ailesinden kısa saplı, armut biçiminde, sırtı düz, telli bir çalgıdır. Anayurdu olan İspanya’ da genellikle sokak çalgısı olarak çalınır. XIV. yüzyılda mandurria adıyla tanınırdı. 

Balear Adalarında halen aynı adla kullanılmaktadır. Banduryaların önceleri üç ya da beş telli ve perdeli ya da perdesiz türleri vardı. Banduryanın sapında 12 sabit perde bulunur. Banduryaların altı çift hay­van bağırsağından yapılan tel ve metal sargılı ipek tellerinden yapılmıştır. Kısa ve sert bir penayla çalınır.


Bandurya

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ